Kombinēta cena

Biznesa klienti var iepirkt daļu no enerģijas par fiksēto cenu (Bāzes Enerģiju) un daļu par biržas cenām

- Katram klientam ša daļa ir individuāla, atkarībā no patēriņa apjoma un patēriņa grafika.
- Jūs varat dinamiski fiksēt dažadus apjomus dažadiem periodiem.
- Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
- Pirmstermiņa līguma laušanas maksa var tikt piemērota tikai fiksētai daļai;
- Cenā nav iekļautas Operatora  izmaksas;
- Cenā nav iekļauti nodokļi.

Saņemt piedāvājumu

Aktuālā infromācija par elektroenerģijas biržas cenām

Aktuālā infromācija par GET Baltic gāzes  biržas cenām

Līguma nosacījumi

OIK un AS Sadales tīkls tarifi

GASO tarifi


SIA "Impuls Group"
Reģ. nr. 40003809827
Rīga, Balta iela1B, LV-1055 .

e-pasts: energy@impulsenergy.lv