Kombinēta cena

Biznesa klienti var iepirkt daļu no enerģijas par fiksēto cenu (Bāzes Enerģiju) un daļu par biržas cenām

- Katram klientam ša daļa ir individuāla, atkarībā no patēriņa apjoma un patēriņa grafika.
- Jūs varat dinamiski fiksēt dažadus apjomus dažadiem periodiem.
- Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
- Pirmstermiņa līguma laušanas maksa var tikt piemērota tikai fiksētai daļai;
- Cenā nav iekļautas OIK un ST maksas;
- Cenā nav iekļauti nodokļi.

Saņemt piedāvājumu

Aktuālā infromācija par biržas cenām
Līguma nosacījumi
OIK un 
AS Sadales tīkls tarifi


SIA "Impuls Group"
Reģ. nr. 40003809827
Rīga, Avotu iela 64A - 21, LV-1009.

e-pasts: energy@impulsenergy.lv