100% fiksēta cena

Elektrība/Gāze tiek iegādāta par 100% fiksēto cenu uz noteikto periodu.

- Cena nemainas visā Līguma darbibas periodā;
- Līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
- Pirmstermiņa līguma laušanas maksa var tikt piemērota;
- Cenā nav iekļautas Operatora izmaksas;
- Cenā nav iekļauti nodokļi.


Saņemt piedāvājumu

Aktuālā infromācija par elektroenerģijas biržas cenām

Aktuālā infromācija par GET Baltic gāzes  biržas cenām

Līguma nosacījumi

OIK un AS Sadales tīkls tarifi

GASO tarifi

SIA "Impuls Group"
Reģ. nr. 40003809827
Rīga, Balta iela1B, LV-1055 .

e-pasts: energy@impulsenergy.lv