Līguma noslēgšanas procedūra:

1) Līgums tiek noslegts par Jūsu izvēlēto piedāvājumu;
2) Līdz 15. datumam mēs informējam ST par noslēgto līgumu;
3) Līgums stājas spēkā no nākamā mēneša 1.datumā;
4) Katru mēnesi 5-7.datumā Jūs saņemsiet 2 rēķinus:
a) no SIA Impuls Group par elektroenerģiju un balansēšanu;
b) no AS Sadales Tīkls par elektroenerģijas piegādi un OIK.
AS Sadales Tīkls tarifu-kalkulators
Saņemt piedāvājumu un Līguma formu

Līguma termini un izbeigšana:

a) Kombinēts iepirkums:

- Fiksētā daļa tiek noslegta uz noteikto laiku;

- SPOT daļa - tiek noslegta uz nenoteikto laiku;

- Pirmstermina izbeigšanas maksa ir 20 % no atlikušās Līguma vērtības.
b) 100% SPOT 

- Līgums tiek noslegts uz nenoteikto laiku;

Līgumu var izbeigt jebkurā laikā, informējot par to 30 dienas iepriekš;

- Nav papildus izbeigšanas maksas.
c) 100% FIX 

- Līgums tiek noslegts uz noteikto laiku;

- Pirmstermina izbeigšanas maksa ir 20 % no atlikušās Līguma vērtības.

SIA "Impuls Group"
Reģ. nr. 40003809827
Rīga, Avotu iela 64A - 21, LV-1009.

e-pasts: energy@impulsenergy.lv