NP SPOT LV biržas cena + tirgotāja pakalpojumi

Elektrība tiek iegādāta par Nord Pool elektroenerģijas biržas aktuālam cenām + tirgotāja pakalpojumi (iekļaujot balansēšanu).

- Nord Pool biržas cena mainās katru stundu;
- Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
- Nav pirmstermiņa līguma laušanas maksas.
- Cenā nav iekļautas OIK un ST maksas;
- Cenā nav iekļauti nodokļi.

Saņemt piedāvājumu

Aktuālā infromācija par biržas cenām

Vidējā cena LV reģionā 2019. gadā - 46,28EUR/MWh
Vidējā cena LV reģionā 2020. gadā Jan. - 30,82EUR/MWh
Vidējā cena LV reģionā 2020. gadā Feb. - 28,05EUR/MWh

Līguma nosacījumi
OIK un AS Sadales tīkls tarifi


SIA "Impuls Group"
Reģ. nr. 40003809827
Rīga, A. Čaka iela 80, LV-1011.
Tālr: +371 27359595;

e-pasts: energy@impulsenergy.lv