NP SPOT LV biržas cena + tirgotāja pakalpojumi

Elektrība tiek iegādāta par Nord Pool elektroenerģijas biržas aktuālam cenām + tirgotāja pakalpojumi (iekļaujot balansēšanu).

- Nord Pool biržas cena mainās katru stundu;
- Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
- Nav pirmstermiņa līguma laušanas maksas.
- Cenā nav iekļautas OIK un ST maksas;
- Cenā nav iekļauti nodokļi.

Saņemt piedāvājumu

Aktuālā infromācija par biržas cenām

Līguma nosacījumi
OIK un AS Sadales tīkls tarifi


SIA "Impuls Group"
Reģ. nr. 40003809827
Rīga, Avotu iela 64A - 21, LV-1009.

e-pasts: energy@impulsenergy.lv